top of page
Internal-header-last9.png
Новини

27.03.2024г. Съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), Агенцията за хората с увреждания (АХУ)...

Дейности на НЕЛК през 2023 г. в изпълнение на Конвенцията на ООН за хората с увреждания

19.03.2024 г. В Държавен вестник брой 23 от дата 19.03.2024г. е публикувано Постановление № 47 от 13 март 2024 г. на Министерския съвет...

Нов Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)

05.01.2024 г. Източник Министерство на труда и социалната политика Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено...

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

26.10.2023 г. Източник Министерство на труда и социалната политика До 30 000 лв. за финансиране на започване и развитие на проекти за...

Ръст с 50% на средствата за стартиране на собствен бизнес на хора с увреждания предлага МТСП

26.10.2023 г. Източник Министерство на труда и социалната политика Националният съвет за хората с увреждания подкрепи проект за промени в...

Националният съвет за хората с увреждания одобри промени в Наредбата за медицинските изделия

По данни от Националния статистически институт към 7 септември 2021 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане...

Данни на НСИ относно здравния статус на населението към 7 септември 2021 година

20.07.2023 г. На 20.07.2023г. в напълно обновения първи етаж на западния стационарен блок на МБАЛ „Иван Скендеров“, официално беше открит...

На 20.07.2023 г. официално откриха нов ТЕЛК в град Гоце Делчев

03.02.2023 г. През 2022 г. се навършват десет години от ратифицирането от Република България на Конвенцията на ООН за правата на хората с...

Дейности на НЕЛК през 2022 г. в изпълнение на Конвенцията на ООН за хората с увреждания

23.01.2023 г. В ДВ. Бр. 10 от 31.01.2023 г. са публикувани изменения в Наредбата за медицинската експертиза. Органите на медицинската...

В ДВ. Бр. 10 от 31.01.2023 г. са публикувани изменения в Наредбата за медицинската експертиза

28.07.2022 г. По данни на УНИЦЕФ поне 71% от децата и младите хора играят или общуват активно онлайн. Цифровите технологии откриват...

Предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет
bottom of page