top of page
Internal-header-last9.png

Условия за ползване на уеб сайта на НЕЛК

Тази интернет страница е официална страница на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

При използване на тази страница, следва да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата на НЕЛК https://nelk.bg е съобразено с изискванията на действащото в Република България национално и европейско законодателство.

Отговорност за чуждо съдържание:

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информация публикувана на сайтове при трети лица различни от настоящия (https://nelk.bg), които могат да сочат с електронни препратки към/от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността и действията на тези трети лица.

В случай, че установите случаи на електронни препратки към информация с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информация, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права:

Софтуерът, осигуряващ функционирането на този интернет сайт, неговият дизайн, включително цялата публикувана  в сайта  информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на авторско право от този интернет сайт не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на НЕЛК.

bottom of page