top of page
Internal-header-last9.png
Ани Александрова 
Директор на Национална експертна лекарска комисия

От м. март 2023 г. и понастоящем Ани Александрова заема поста Директор на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Ани Александрова е завършила магистърска програма по специалността „Право“ в Нов български университет през 2005 г. Магистър е и по корпоративен контрол и икономически анализи, като квалификационната степен е придобита през 2015 г. във Висшето училище по застраховане и финанси.

В периода от м. април 2020 г. до м. март 2023 г. Ани Александрова е ръководител „Обществени поръчки“ в „Информационно обслужване“ АД. От м. август 2012 г. до м. август 2019 г. е заемала длъжностите директор „Човешки ресурси“ и директор „Правна дейност“ в една от водещите транспортно-логистични компании в България. В периода 2007 г. - 2012 г. е била старши адвокат в адвокатски съдружия, както и адвокат на свободна практика. Владее английски и испански език.

Ани Александрова притежава богат опит в управлението на човешките ресурси, организацията, изпълнението и контрола на обществените поръчки, както и процесуален опит по граждански и търговски дела.

Ани Александрова
bottom of page