top of page
Internal-header-last9.png

Информация за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Настоящата информация има за цел да разясни мерките на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) с цел осигуряване на защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз (ЕС), които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на ЕС.

bottom of page