top of page
Internal-header-last9.png

Заявлението е изпратено успешно!

Моля да бъда допуснат/а до обучение по "Медицинска експертиза"

Въведеният имейл е не/валиден

Моля, проверете дали правилно сте въвели своя е-мейл адрес, тъй като на него ще получите линка за включване в обучението в платформата Credoweb, след одобрение от страна на НЕЛК.

Заявление за обучение по медицинска експертиза

Обучението по медицинска експертиза на лекари от ТЕЛК, провеждано от НЕЛК на основание чл. 14 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ), е в процес на актуализиране във връзка с измененията и допълненията на ПУОРОМЕРКМЕ, приети с ПМС № 47 от 13 март 2024 г. за изменение и допълнение на ПУОРОМЕРКМЕ (Обн. ДВ. бр. 23 от 19 март 2024 г.). Предстои актуализиране на учебната програма за обучение по медицинска експертиза, обучителните материали и тестовете за самооценка за завършване на обучението.

Полетата маркирани със * са задължителни!

bottom of page