top of page
Internal-header-last9.png

Комуникацията на Национална експертна лекарска комисия с граждани - физически лица, юридически лица и държавни органи и институции се препоръчва да се извършва по електронен път посредством Системата за сигурно е-връчване на Министерство на електронното управление на адрес https://edelivery.egov.bg/.

Национална експертна лекарска комисия има действащ профил в Системата за сигурно е-връчване като сигурен информационен канал за комуникация за водене на кореспонденция по електронен канал, която замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Системата за сигурно е-връчване е предназначена за граждани и юридически лица - администрации, организации, предоставящи обществени услуги и др., като е достъпна за гражданите с ПИК на НОИ/НАП, КЕП (Квалифициран електронен подпис) или един от посочените възможни методи за електронна автентикация, а за юридическите лица - с идентификатор на упълномощен представител.

Национална експертна лекарска комисия - Контакти

Национална експертна лекарска комисия

гр. София, 1431

бул. Акад. “Иван Евстратиев Гешов” № 15

Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 16:30 ч.

Телефон: + 359 2 805 39 41

Банкова сметка
IBAN: BG08UNCR96603120714315
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

bottom of page