top of page
Internal-header-last9.png
Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) е присъединена към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX)

На 22.04.2024 г. към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) поддържана от Министерство на електронното управление, е присъединена Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), поддържана от НЕЛК на основание чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето.

В ИСКМЕ се обработват данни на лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, след 15.10.2020 г.

В системата се поддържат следните операции:

  • Справка за всички експертни решения на лице

  • Справка за всички експертни решения, издадени за период

  • Справка за последното експертно решение на лице

За предоставяне на достъп до операциите в ИСКМЕ потребителите (консуматорите) по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Общите условия за присъединяване на регистри и бази данни към информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) е необходимо да подадат до министъра на електронното управление заявление по образец, публикувано на следния електронен адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-developers/tech-info-for-integration/tech-info-for-integration/#anchor5


Информацията на сайта на информационното приложение на RegiX на Министерство на електронното управление: https://info-regix.egov.bg/public

bottom of page