top of page
Internal-header-last9.png
Архив на новини

07.10.2020 г. На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни...

На 15 октомври ще заработи информационната система за контрол на медицинската експертиза

07.10.2020 г.

Ръководство за работа на ОПЛ/ДЕНТАЛЕН ЛЕКАР С ИСКМЕ

05.10.2020 г. Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната...

Информация за гражданите

30.09.2020 г. Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната...

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК

10.10.2020 г. На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни...

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза

27.07.2020 г. Съгласно измененията и допълненията в § 20, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията...

Важно съобщение! Продължаване дейността на експертните решения на ТЕЛК И НЕЛК

18.07.2020 г. Продължава действието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка Съгласно...

Продължава действието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по време на извънредната епидемична

24.06.2020 г. ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК И НЕЛК ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ ОТ 13...

Съобщение относно работата на НЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка

14.05.2020 г. На основание Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на...

Съобщение относно работата на НЕЛК в условията на извънредна епидемична обстановка - част 2

14.05.2020 г. На основание Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-01- 262/14.05.2020 г. на Министъра на...

Съобщение относно работата на НЕЛК в условията на извънредната епидемична обстановка
bottom of page