top of page
Internal-header-last9.png
Ръст с 50% на средствата за стартиране на собствен бизнес на хора с увреждания предлага МТСП

26.10.2023 г.


Източник Министерство на труда и социалната политика


До 30 000 лв. за финансиране на започване и развитие на проекти за самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания и по-облекчени условия за кандидатстване предлага Министерството на труда и социалната политика (МТСП) чрез Агенцията за хората с увреждания (АХУ). С предложението субсидията по Програмата се увеличава с 50% спрямо сегашните 20 000 лв. С промените се предвижда авансовите плащания за инвестиционни разходи по проекта да се увеличат от 30% на 50%. Това ще осигури на кандидатите повече средства за закупуване на оборудване.


Пълната информация


bottom of page