top of page
Internal-header-last9.png
В ДВ. Бр. 10 от 31.01.2023 г. са публикувани изменения в Наредбата за медицинската експертиза

23.01.2023 г.


В ДВ. Бр. 10 от 31.01.2023 г. са публикувани изменения в Наредбата за медицинската експертиза. Органите на медицинската експертиза, лекарите от ТЕЛК и НЕЛК, както и освидетелстваните лица следва да се запознаят с направените промени и да предприемат необходимите действия по прилагането на нормативните правила.


Пълната информация


bottom of page