top of page
Internal-header-last9.png
Публичен търг

01.05.2022 г.


Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ- лек автомобил Фолксваген „ГОЛФ“, 1,6 Бензин, рег. № СА 9213 АР, с начална тръжна цена- 920 лева.


Приемането на оферти ще се извърши в периода 11.07.2022-18.07.2022 г.

Отварянето на офертите ще се проведе на 19.07.2022 г., 10:00 ч.

Всички документи и условия за участие в търга са налични на интернет страницата на НЕЛК: https://nelk.bg/


Лице за контакти: Цветелина Димитрова- тел. 02/8053912

bottom of page