top of page
Internal-header-last9.png
Преустановено обучение

10.04.2020 г.


Съобщение 2: Считано от 16.03.2020 г. временно се преустановява обучението на място в НЕЛК по медицинска експертиза. Обучението е достъпно през дистанционна форма, поддържана в НЕЛК. За да заявите участие за дистанционната форма за обучение, моля попълнете заявление за обучение, след което следвайте линка за дистанционно обучение https://demo297.wixstudio.io/nelk-update/obuchenie-lekari-telk .


bottom of page