top of page
Internal-header-last9.png
Прекратена - Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЧЛ. 20, АЛ. 3 от закона з

29.03.2019 г.


Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЧЛ. 20, АЛ. 3 от закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продут „Единна информационна система на медицинската експертиза нв България”


Обява (1)
.pdf
Download PDF • 3.27MB

Образци (3)
.docx
Download DOCX • 51KB

Документация (1)
.pdf
Download PDF • 5.52MB

Прекратяване-на-ОП
.pdf
Download PDF • 421KB

bottom of page