top of page
Internal-header-last9.png
Предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет

28.07.2022 г.


По данни на УНИЦЕФ поне 71% от децата и младите хора играят или общуват активно онлайн. Цифровите технологии откриват много нови канали за комуникация и забавления. Интернет може да осигури изключително важен достъп до здравни и образователни услуги, както и информация по теми, които са важни и интересни за младите хора. Въпреки това, заедно с възможностите и ползите, които носи, Интернет е среда, в която децата се са изложени на редица заплахи и вреди от съдържание, контакти и поведение онлайн.


Министерството на електронното управление (МЕУ) предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет. На сайта на министерството са публикувани преведени на български език Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области. Документът е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). Насоките включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към вредите, причинявани на децата в цифровата среда.

bottom of page