top of page
Internal-header-last9.png
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЧЛ. 20, АЛ. 3 от закона за общественит

30.03.2018 г.


Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЧЛ. 20, АЛ. 3 от закона за обществените поръчки,с предмет: „Осигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продукт „Единнаинформационна система на медицинската експертиза в България"


Указания-за-участие
.pdf
Download PDF • 6.05MB

Обява-по-чл.-20-ал.-3-от-ЗОП
.pdf
Download PDF • 3.37MB

ПРИЛОЖЕНИЯ-и-договор
.docx
Download DOCX • 59KB

Информация-за-удължаване-на-срока
.pdf
Download PDF • 646KB

Протокол
.pdf
Download PDF • 1.66MB

Договор
.pdf
Download PDF • 2.87MB

Приложения
.pdf
Download PDF • 6.30MB

bottom of page