top of page
Internal-header-last9.png
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЧЛ. 20, АЛ. 3

09.04.2019 г.


Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЧЛ. 20, АЛ. 3 от закона за обществените поръчки с предмет: „осигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продут „Единна информационна система на медицинската експертиза нв България”


Документация
.pdf
Download PDF • 5.90MB

ПРИЛОЖЕНИЯ
.docx
Download DOCX • 50KB

Обява
.pdf
Download PDF • 3.38MB

Удължаване-на-срока
.pdf
Download PDF • 629KB

Протокол-от-работата-на-комисията
.pdf
Download PDF • 1.53MB

Договор-190517125610
.pdf
Download PDF • 4.88MB

Приложение-190517125717
.pdf
Download PDF • 6.69MB

bottom of page