top of page
Internal-header-last9.png
Обявление за продажба на лек автомобил ФОЛКСВАГЕН „ГОЛФ“, 1,6, рег. № СА 9213 АР

01.06.2022 г.


Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ- лек автомобил Фолксваген „ГОЛФ“, 1,6 Бензин, рег. № СА 9213 АР, с начална тръжна цена- 1150 лева.


Приемането на оферти ще се извърши в периода 22.06.2022-28.06.2022 г.Отварянето на офертите ще се проведе на 29.06.2022 г.Всички документи и условия за участие в търга са налични на интернет страницата на НЕЛК: https://nelk.bg/


Лице за контакти: Цветелина Димитрова- тел. 02/8053912

bottom of page