top of page
Internal-header-last9.png
Националният съвет за хората с увреждания одобри промени в Наредбата за медицинските изделия

26.10.2023 г.


Източник Министерство на труда и социалната политика


Националният съвет за хората с увреждания подкрепи проект за промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат от държавата или от бюджета на лечебните заведения. Основната цел на измененията е да се прецизират процедурите по актуализиране на списъка на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, което ще допринесе за това те да имат достъп до нужната им подкрепа, както и да се усъвършенства начинът за определяне на стойностите, до която съответните изделия

ще се заплащат.


Пълната информация

bottom of page