top of page
Internal-header-last9.png
Информация за гражданите

05.10.2020 г.


Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка Съобщение на Министерство на здравеопазването.

Пълната информация

bottom of page