top of page
Internal-header-last9.png
Дейност на НЕЛК през 2022 г. в изпълнение на Конвенцията на ООН за хората с увреждания

03.02.2023 г.


През 2022 г. се навършват десет години от ратифицирането от Република България на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е една от институциите, които работят за прилагането на политиките за защита правата на хората с увреждания в страната. През 2022 г. от НЕЛК бяха предприети редиц мерки за подобряване на достъпа до информация на хората с увреждания; за обучение на лекарите от ТЕЛК съставите в страната; за задълбочаване на обмена на информация между институциите и организациите, извършващи дейности в областта на хората с увреждания.


Пълната информация

bottom of page