top of page
Internal-header-last9.png
Данни за ТЕЛК съставите в страната, които НЕЛК поддържа в портала на отоверните данни на ДАЕУ

16.12.2021 г.


През м. декември 2021 г. НЕЛК се присъедини към Портала за отворени данни на Държавна Агенция Електронно Управление ДАЕУ, където се предоставя достъп до публични данни в Република България в отворен и машинночетим формат. НЕЛК публикува актуална информация за Данни за ТЕЛК съставите в страната, предоставена от РЗИ по региони.

bottom of page