top of page
Internal-header-last9.png
Съобщение относно работата на НЕЛК в условията на извънредната епидемична обстановка

14.05.2020 г.


На основание Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-01- 262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) са приети мерки за работа в ситуация на усложнена епидемиологична обстановка в страната и предотвратяване на заразяването с COVID-19:

За периода на извънредна епидемична обстановка до 14.06.2020 г. вкл., както и при евентуалното й продължаване, за връзка с НЕЛК да се използват приоритетно официалните канали (телефони, ел. адреси, публикувани на сайта на НЕЛК, системата за сигурно електронно връчване), като се избягва посещението на място, с цел осигуряване на социална дистанция.


Външни посетители в НЕЛК да се посрещат само от служители на служба „Деловодство“, които да са обезопасени с маски и ръкавици, като се допускат само до гише „Пропуски“, с цел максимално ограничаване на движението на посетителите в сградата. Да се ограничат социалните активности, а ако се налага да се осъществява вербален контакт, да се спазва разстояние от 2 м. между контактуващите. Да не се допускат в НЕЛК служители и външни лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други). Ежедневно да се почистват подовите покрития, да се дезинфектират дръжките на врати, прозорци и шкафове, осветителни ключове, мивки и други често докосвани повърхности. Ежедневно да се извършва дезинфекция с уред за пръскане с дезинфектанти. Всички противоепидемични мерки да се изпълняват при строго спазване на Приложения № 1 – 3 от Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация в страната.

bottom of page