top of page
Internal-header-last9.png
Съобщение - дата 02.05.2024г.

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс относно експертни решения на НЕЛК- дата на публикуване 18.04.2024г.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

АСЯ РОСЕНОВА ХРИСТОВА

ГАРД ЕООД СОФИЯ

Д КОНСЕЙ ООД СОФИЯ

ДЖЕВДЕТ АКИФ ЮЗЕИР

НАДКА ЛЮБЕНОВА ТРАЙКОВА

НМА СОФИЯ

ПЛАМЕН РУСЕВ МАРИНОВ

ПЪТСТРОЙ АД ДОБРИЧ

ТЕК ЕКСПЪРТ ЕООД СОФИЯ

bottom of page