top of page
Internal-header-last9.png
Информация за собствени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена неработоспособност/вид и степен на увреждане

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г., НЕЛК се явява първичен администратор на данни (ПАД) за хората с увреждания в Информационната база данни (ИБД) по чл. 108а от Закона за здравето.


Гражданите могат да достъпват информация за собствени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена неработоспособност/вид и степен на увреждане в ИБД, по следните електронни канали:

-      През профила на човек с увреждане в уеб-портала на Агенция за хората с увреждания на адрес https://ahu.mlsp.government.bg/hu/prof/index/;

-      През „Справки за физически лица“ в собствения си профил в системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление на адрес https://edelivery.egov.bg/, при което проверката се извършва чрез информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) поддържана от Министерство на електронното управление.

В системата се поддържат следните операции:

  • Справка за всички експертни решения на лице

  • Справка за всички експертни решения, издадени за период

  • Справка за последното експертно решение на лице

bottom of page