top of page
Internal-header-last9.png
Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК

30.09.2020 г.


Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка Съобщение на Министерство на здравеопазването


Източник Министерство на здравеопазването


Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане. В момента извънредна епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември, включително. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, автоматично се удължава до края на м. февруари. Това е посочено в Закона за мерките и действията по време на извънредното

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на

последиците.


Пълната информацияbottom of page