top of page
Internal-header-last9.png
Директорът на НЕЛК г-жа Ани Александрова и екип експерти участваха в работна среща на тема „Злоупотреби с медицински документи за временна нетрудоспособност“

На 21.05.2024г. директорът на НЕЛК г-жа Ани Александрова и екип експерти участваха в работна среща на тема „Злоупотреби с медицински документи за временна нетрудоспособност“, проведена в конферентната зала в сградата на областната администрация гр. Кюстендил.

Участието е по покана от Кюстендилската търговско-промишлена палата получена в Министерството на здравеопазването, във връзка с поредица събития, свързани с развитието на здравеопазването в Кюстендил и региона.

На работната среща присъстваха представители на областната администрация в гр. Кюстендил, Националната експертна лекарска комисия, Националния осигурителен институт и др. институции, като бяха обсъдени важни и актуални теми в областта на злоупотребите с медицински документи за временна нетрудоспособност, относно координацията и съдействието между заинтересованите институции за превенция на подобни случаи в практиката.

bottom of page