top of page
Internal-header-last9.png
Временно преустановява обучението на място в НЕЛК на лекарите от ТЕЛК по медицинска експертиза

16.03.2020 г.


Считано от 16.03.2020 г. временно се преустановява обучението на място в НЕЛК по медицинска експертиза. Обучението е достъпно през дистанционна форма, поддържана в НЕЛК. За да заявите участие за дистанционната форма за обучение, моля попълнете заявление за обучение достъпно на сайта.

bottom of page