top of page
Internal-header-last9.png
АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

05.01.2024 г.


Източник Министерство на труда и социалната политика


Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на нова Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Основната цел на нормативния акт е да се облекчат условията за кандидатстване за отпускане на средства от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) за изпълнението на проекти със социална и стопанска насоченост. С тях се създават условия за трудова реализация на хората с увреждания и се повишават възможностите за тяхното пълноценно включване в обществото.


Пълната информация


bottom of page