top of page
Internal-header-last9.png

НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна.

В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава по различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице).

В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза.

Екипът ни желае да присъедини отговорен кандидат за длъжността „технически секретар“.
 

Техническите секретари изпълняват следните основни задачи:

 • Организиране на документооборота на специализираните състави, съхранение на документите по медицинските експертни досиета;

 • Приема, регистрира и разпределя входящата кореспонденция на състава - медико-експертни досиета; медицински документи; писма; обратни разписки и др.;

 • Изпраща по адреси изходящата поща - медицински и други документи; писма;

 • Води отчетност за получената и изпратена кореспонденция;

 • Систематизира, оформя и съхранява документите от текущия архив;

 • Набира на компютър експертни решения и други текстове;

 • Обработва и предава за експедиция в служба „Деловодство“ изписаните експертни решения;

 • Копира на копирната техника необходимите за състава документи и материали;

 • Води регистър на постановените експертни решения от състава;

 • Спазва правилата за работа с лични данни;
   

Изисквания към кандидата:

 • Завършено средно образование;

 • Компютърна грамотност - Internet, Word, Excel и Outlook;

 • Езикова грамотност при изготвяне на документи, отлично владеене на български език;

 • Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи;  

  • Много добри организационни умения;

  • Желание и умения за работа в екип;

 • Дискретност и лоялност;

 • Опит на подобна позиция не е задължителен, но наличието му ще се счита за предимство.
   

НЕЛК предлага:

 • Коректни трудови взаимоотношения и заплащане;

 • Работа на 8 часов работен ден, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива;

 • Стабилност в работата в дългосрочен аспект;

 • Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип;

 • Мотивиращо възнаграждение;

 • Възможност за професионално развитие.

Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg.

Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 02.11.2023 г. на e-mail: info@nelk.bg.

Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и съгласно закона за Защита на личните данни.

След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.

Технически секретар
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)
bottom of page