top of page
Internal-header-last9.png

НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна.

В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава по различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице).

В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза.

Екипът ни желае да присъедини отговорен кандидат за длъжността „лекар, невролог“.

 

Специалистът изпълнява следните основни задачи:

 • Извършва експертна дейност в областта на неврологичната специалност;

 • Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК;

 • Участва  в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно  решение;

 • Проверява и подписва експертните решения;

 • Извършва консултации по искане на другите специализирани  състави;

 • Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва:

  • интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация.

  • при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице.

 

Изисквания към кандидата:

 • Завършено висше образование по медицина и призната специалност;

 • Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина;

 • Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; 

  • Много добри организационни умения;

  • Желание и умения за работа в екип;

 • Дискретност и лоялност;

 

НЕЛК предлага:

 • Коректни трудови взаимоотношения и заплащане;

 • Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива;

 • Стабилност в работата в дългосрочен аспект;

 • Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип;

 • Мотивиращо възнаграждение;

 • Възможност за професионално развитие.

 

Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg.

Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 06.11.2023 г. на e-mail: info@nelk.bg.

Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и съгласно закона за Защита на личните данни.

След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.

Лекар Невролог
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)
bottom of page